Vernegruppen SGH

Hovedverneombud
Eivind E. Frogner
 
 
OSL:
 
Koordinerende VO
Catrine Hermansen
 
 
Apron
 
A-laget
Gjermund Woxmyhr
 
Anders Bjerke
B-laget
Alf Rossow
 
Tom Skoglund
C-laget
Ketil Jensen
 
Tom Bjørnar Nannestad
 
 
PMZ
 
A-laget
Tommy Edmann
B-laget
Jørn Lillehagen
C-laget
Pål Andreassen
 
 
Deiceing
 
Skift 1
Dag H. Hansen
Skift 2
Kai Ove Olsen
Skift 3
Knut Ottar Holtet
Skift 4
Arve Moe Aass
 
 
Towing
 
Transport
Christian Ekman
Linjestasjoner
 
KSU
Bjørn Reiten
KKN
Dag Stian Johnsen
EVE
Alv Haakon Rasmussen
KRS
Jacob Melby
LYR
 
BOO
Truls Rasmussen
SVG
Arnt Viste
TOS
Frank Ivar Kræmer
AES
Ernst Jonny Haglind
MOL
David-Andre Bruun
ALF
Knut Roger Lillemoen
SVG
Arnt Viste
TRD
Steinar Sætnan
BGO
Daniel Chapman
HAU
Svein Ronny Andersen
HovedvernsombudEivind E. Frogner
HovedvernsombudEivind E. Frogner

Hovedvernsombud

Eivind E. Frogner