Tillitsvalgte Seksjon Teknisk

Seksjonsleder
Halvor Kringhaug
Hovedverneombud VKL
 
Lærlingrepresentant
 Eirik Vikane
Koordinerende OSLTM
 
TM-P1
 
TM-P2
 
TM-P3
 
TM-P4
 
TM-P5
 
TM-P6
 
OSLTN
Stephen Hunting
OSLMM
 
TF-P1
 
TF-P1
 
TF-L
Henrik Storsveen