Tillitsvalgte Seksjon KR-Frakt

Seksjonsleder
Joachim Aabol
Hovedtillitsvalgt Spirit
Hans Olav Olsbakk
Koordinerende Apron
 
Koordinerende PMZ
Jon Kristian Skare
Koordinerende OSLKF
Bjørn Jarle Røgdekøien
Koordinerende Linjestasjoner nord
Joar Mathisen
Koordinerende Linjestasjoner syd
Anders Nørve Årvik
OSLKR-Apron
 
A-laget
Stian Rogstadmoen
B-laget
Veronika Burhol
C-laget
Ernst Sundby
OSLKR-PMZ
 
A-laget
Jon Kristian Skare
B-laget
Kristoffer Giltvedt Hagen
C-laget
Ylva Karoline Nordhagen
OSLKF
 
Towing
Bjørn Jarle Røgdekøien
De-ice
Trond Halvorsen
Transportgruppe
Roger Ege
Linjestasjoner
 
KKN
Espen Nilsen Kildemo
ALF
Peder Ellingsen
TOS
Joar Mathisen
BOO
Thomas Schøning
EVE
Clas Gullvang
TRD
Ronny Sitter
KSU
Steffen Gregersen
MOL
Jon Anders Reitan
AES
Ernst Jonny Haglind
BGO
Anders Nørve Årvik
HAU
Erling Haukås
SVG
Asbjørn Øvstebø
KRS
Jacob Melby
Spirit
 
OSLFY-A
Hans Olav Olsbakk
OSLFY-B
Jim Andersen
OSLFY-C
Kjetil Rui
OSLFY-D
Tom Bråthen