Tillitsvalgte innledning

SAS Verkstedklubb er inndelt i 2 seksjoner. Disse er:

  • Seksjon Teknisk
  • Seksjon KR/Frakt

Her vil du finne en oversikt over de tillitsvalgte for de forskjellige seksjonene. De tillitsvalgte velges for et år om gangen. Innen årsmøtet skal alle valg være gjennomført og navnene vil bli oppdatert så snart valglistene foreligger.

For en oversikt over, samt vernegruppene i SGS og Spirit, se i menyen over.