Kontigent

Hvor mye koster medlemskapet ?

Fellesforbundet har et prosentkontingentsystem. Det betyr at du betaler kontingenten i prosent av brutto lønn. Dette er et solidarisk system; de som tjener mest betaler høyest kontingent.

Kontingenten er bestemt av landsmøtet og er fastsatt til 1,5% prosent av brutto lønn.

Når bedriften får melding om at du har meldt deg inn i SAS Verkstedklubb og Fellesforbundet, vil kontingenten bli trukket fra ved hver lønnsutbetaling. At kontingenttrekket er riktig, kan du kontrollere ved å se på lønnsavregningen din. Der hvor prosenttrekk av praktiske grunner ikke kan gjennomføres, betaler medlemmene en fast sats pér måned. Når du ikke er i lønna arbeid, betaler du en minstekontingent pér måned.

Kontingentfritak

Alle medlemmer fritas ved fylte 67 år dersom de har sluttet i lønnet arbeid og har 10 års sammenhengende medlemskap.

Medlemmer som har 45 års sammenhengende medlemskap i forbund tilsluttet LO, er æresmedlemmer og fritas for kontingent.

Ikke yrkesaktive medlemmer over 62 år fritas for kontingent dersom de har minst 25 års medlemskap i forbund tilsluttet LO.

Midlertidig fritak

Medlemmer som er til førstegangs militærtjeneste, siviltjeneste eller sivilforsvar, er fritatte fra å betale kontingent dersom det ikke utbetales lønn fra arbeidsgiver.

Elevmedlemskap i forbundet er gratis.

Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget i ligningen med inntil 1800,- i året.

Hvilke fordeler har du som medlem?

For å lese litt om hvilke fordeler du har som medlem av SAS Verkstedklubb anbefaler vi deg å besøke disse nettsidene.

LO Medlemsfordeler
Fellesforbundet Medlemsfordeler