Innmelding

Skrevet av Administrator

tirsdag 11. desember 2012

For innmelding, ta kontakt med oss på en av måtene under og opplys oss om:
Fødselsdato /personnr.:
Etternavn:
Fornavn:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
E-postadresse:
Telefon:
Arbeidsgiver / arbeidsplass:
Tidligere medlemskap i LO-forbund, ja/nei
Hvis ja, oppgi navn på forbund:
Navn på tidligere arbeidsgiver: sluttet dato:
KLUBBKONTORETS Telefon: 95716819

Epost: sas.verkstedklubb@sas.no