Juridisk bistand

Som medlem av SAS Verkstedklubb har du rett på veiledning og bistand i saker som omhandler lønns- og arbeidsvilkår.

Fellesforbundet har sammen med LO juridisk og tariffmessig kompetanse.

Du har også rett til rettshjelp etter konkret vurdering av Fellesforbundet i hvert enkelt tilfelle.

For å lese mer om LO juridiske kan du besøke dem ved å trykke på linken nedenfor.

LO Juridiske