Forsikring

LO-FAVØR:

Gjennom medlemskapet kan det være fordelaktig å tegne flere forsikringer enn de som dekkes gjennom medlemskap i fellesforbundet.

Det kan gjelde hus, hytte og bil, eller barneforsikring og ulykkesforsikring. Dersom du har Reise-forsikring tegnet gjennom Verkstedklubben, eller direkte gjennom Sparebank 1 (koster 920,- ved kjøp direkte hos SB1) kan du også tegne en toppsikring til reiseforsikringen, med en ulykkesdel som gjelder hele døgnet uavhengig av reise. mer informasjon om dette kan du få ved henvendelse til klubbkontoret:

Telefon SAS verkstedklubb kontor: 64 81 6819

Toppsikring til Kollektiv Hjem:

Tidligere tilbud om toppsikring er fra 01.01.2007 inkludert i den ordinære kollektivhjem forsikringen. Forsikringsvilkårene finnes på: http://www.lofavor.no/

Hva dekker forsikringen?

 • Skader på gjenstander som faller eller blir revet ned, velter o.l.
 • Tyveri av løsøre fra låst bil, f.eks. klær, bag eller fotoapparat.
 • Skade på eget inventar og løsøre under transport.
 • Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse.
 • Matvarer som blir ødelagt i fryser på grunn av strømbrudd eller feil på fryseren.

Hva dekkes ikke av forsikringen?

De viktigste begrensningene er:

 • Gjenstander som er mistet, glemt eller etterlatt.
 • Tyveri av ulåst sykkel.
 • Gjenstander som er skadet på grunn av slitasje, alder eller svakheter.
 • Skade på eller tap av samleobjekter som frimerker og mynter. (Brann og tyveri er dekket av Kollektiv hjem.)
 • Skade på eller tap av penger, bankbøker eller verdipapirer.

Reiseforsikring til 980 kr for deg og din familie!

Verkstedklubben har gjennom Sparebank 1 en reiseforsikring som gjelder for familien (barn opp til 20 år.)

Dekker:

 • Bagasje enkeltperson inntil kr.15.000,-
 • Bagasje flere personer kr.30.000,-
 • Sjekker billetter, pass pr. person kr.7500,-
 • Ran tyveri av penger man bærer på seg kr.3000,-
 • Tyveri, penger fra safe pr. person inntil kr.3000,-
 • Utlegg til klær, toalettartikler ol. når bagasjen er forsinket med 4 timer ved utreise, pr. person inntil kr.3000,-
 • Forsinket avgang kr. 1500,- pr døgn maks 4000,- når flere reiser sammen
 • Hjemtransport ubegrenset
 • Reisesyke ubegrenset
 • Reiseulykke ved død kr. 100.000,-
 • Ved invaliditet kr. 100.000,-
 • Ved barns død (totalt) kr. 50.000,-
 • Ved barns invaliditet kr. 200.000,-
 • Reiseansvar kr. 3.000.000,-
 • Egenandel pr. skadetilfelle kr. 1000,-
 • Avbestilling

Bestilling av forsikring:

Hvis du har lyst til å bestille forsikring igjennom SAS Verkstedklubb kan du ta kontakt med klubbkontoret. 64 81 68 19

Skjemaet er en .pdf fil som åpnes ved hjelp av programmet «Acrobat reader». Hvis du ikke har dette programmet installert på din datamaskin, kan du laste ned programmet gratis! her:

www.Adobe.no