Medlemsfordeler – Innledning

Her kommer en (nærmere) beskrivelse av fordelene av å være medlemmer. Det er hjelpekassen, juridisk bistand, forsikring og feriehjem. Og velg i menyen for de ulike delene…

Jo flere vi er, jo sterkere stiller vi. Fellesforbundet har en fin oversikt over hvorfor du bør være medlem.