Din egen arbeidsplass!

Som medlem av SAS Verkstedklubb vil du ha en direktekontakt til klubben gjennom gruppetillitsvalgte som vil bistå, og svare på spørsmål i de sakene du ønsker å ta opp.

SAS Verkstedklubb er representert i alle formelle fora på alle nivåer i bedriften. Tillitsmannsapparatet deltar aktivt og oppdateres kontinuerlig på de spørsmålene som er på dagsorden i bedriften, og holder medlemmene informert gjennom informasjon og medlemsmøter.

SAS Verkstedklubb arbeider aktivt for å delta i de prosessene som angår din arbeidsplass! Vi har som målsetting gjennom aktivt deltakelse å fremme medlemmenes interesser, slik at vi i felleskap skaper en trygg og sikker arbeidsplass!

Klubbarbeid er spennende og lærerikt, og som tillitsvalgt/medlem av SAS Verkstedklubb tilbys du et bredt tilbud av kurs i regi av Avdeling, Fellesforbund og LO.

Ønsker du å melde deg inn, klikk her og fyll ut skjema eller fyll ut innmeldingsblanketten og lever til din lokale tillitsvalgte

Vedlegg:
Fil Beskrivelse Filst�rrelse
Last ned denne filen (Innmeldingskort[1].xls)Innmelding Fellesforbundet Innmeldingskort sendes SAS Verkstedklubb 0080 Oslo 44 Kb