Reiseforsikring opphører

Avtalen om reiseforsikring som VKL tidligere har tilbudt er opphørt. Dessverre ble det sendt ut forsikringsbevis, og disse er kun gyldig i en begrenset periode.

Foreningsordningen som ble avsluttet pr. 01.06.2021 var en standard forsikring og ved å tiltre Fellesforbundet sin sentrale avtale vil dere nå få en bedre forsikring i den nye LOfavør Reiseforsikring med TOPP dekning til en svært gunstig pris. Denne forsikringen kreves inn individuelt og ikke av foreningen som tidligere.

Vil du lese mer eller kjøpe forsikringen kan du gjøre det her:

https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/forsikring/reiseforsikring/reiseforsikring-fellesforbundet0.html