Tillitsvalgte Seksjon Teknisk

 

Seksjonsleder
Halvor Kringhaug
Hovedverneombud VKL
Lærlingrepresentant
 Eirik Vikane
Koordinerende OSLTM
TM-P1
TM-P2
TM-P3
TM-P4
TM-P5
TM-P6
OSLTN
Stephen Hunting
OSLMM
TF-P1
TF-P1
TF-L
Henrik Storsveen