Styret

Styret i SAS Verkstedklubb består av disse personene:

Leder:
Endre Røros
Nestleder VKL:
Halvor Kringhaug Hovedtillitsvalgt STO
2. Nestleder VKL:
Hans Olsbakk Hovedtillitsvalgt Frakt
2. Nestleder VKL:
Veronica Burhol Hovedtillitsvalgt SGH
Sekretær:
Ronny Østli
Kasserer:
Ronny Østli
Vernekoordinator
Eivind Frogner
Studietillitsvalgt KR/Frakt
Jon Kristian Skare
Styremedlemmer
Kenneth Stensrud
Jan Terje Håkonsen
Henning Jahr Kristiansen
Stein Idar Aasen (vara)

 

Lærlingerepresentant

 

Henrik Storsveen